MISSIE & VISIE

Missie NoordOogst

NoordOogstNoordOogst is een plek waar de betekenis van voedsel in de stad bijzondere waarde krijgt door het realiseren van kleinschalige, duurzame stadlandbouw. Overal om ons heen zien we allerlei nieuwe initiatieven ontstaan, zoals winkelen bij de boer, gezonde cateraars, doe het zelf moestuinen. We lijken allemaal de grip op ons eten terug te willen. Noord Oogst is de plek waar dit kan. De plek waar wij zelf duurzaam met voedsel bezig zijn, niet alleen door zelf op een ecologisch verantwoorde manier voedsel te produceren, maar ook om mensen te inspireren om bewust met eten om te gaan. Wij laten zien dat kleinschalig produceren, zowel commercieel en economisch aantrekkelijk kan zijn en tegelijkertijd duurzaam en verantwoord.

NoordOogstWij verbinden ondernemers, buurtbewoners, mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, jong en oud met elkaar door met elkaar een leuk en uitdagend programma te ontwikkelen. Wij laten zien dat er duurzame samenwerkingsverbanden ontwikkeld kunnen worden die een spiegel kunnen zijn voor al die productiewijzen die streven naar winstmaximalisatie en daarmee vaak onevenredig milieubelastend zijn. Wij willen een verandering in het bewustzijn over voedselproductie en consumptie vanuit de overtuiging dat dit noodzakelijk is voor ons voortbestaan. Wij creƫren een plek waar iedereen bijeen kan komen om met elkaar initiatief te nemen tot veranderingen ze uit te proberen en elkaar te inspireren.

Gegevens bestuur NoordOogst

Naam instelling: Stichting Stadslandbouwproject Melkweg
RSIN-nummer: 853501464

Contactgegevens Stichting Stadslandbouwproject Melkweg

Postadres: Meteorenweg 272, 1035 RN Amsterdam
E-mail: stadslandbouwproject@gmail.com

Doelstelling: Realisatie van een stadlandbouwproject aan de Meteorenweg 272 teneinde te komen tot economische, ecologische, educatieve, recreatieve en maatschappelijke meerwaarde.

In 2013 is een beleidsplan t.b.v. dit project gemaakt.

De bestuurssamenstelling:

R.P.J. van Echteld, voorzitter
E. Karlsson, secretaris
F. Wempe, bestuurslid
E. Muller, bestuurslid
H. Reedijk, penningmeester

NoordOogst

Projectgegevens:

De stichting heeft geen winstoogmerk. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden en krijgen voor hun bestuursactiviteiten, indien gewenst, een reiskostenvergoeding en eventuele verblijfskosten.

De stichting is opgericht op 17-12-2013.

De stichting is ingeschreven bij de KvK: 59462639

De werknaam die de stichting gebruikt is NoordOogst

Het project is met ingang van 1 maart 2014 van start gegaan. Op deze datum is de stichting met het stadsdeel Amsterdam-Noord een bruikleenovereenkomst aangegaan voor 10 jaar.

Verantwoording:

1 maal per kwartaal wordt t.b.v. alle geĆÆnteresseerden, stakeholders, en funders een activiteitenverslag gemaakt.

1 maal per jaar wordt een jaarrekening en een jaarverslag gemaakt, uiterlijk zes maanden na elk boekjaar. Het boekjaar van de stichting loopt gelijk aan het kalenderjaar.

Jaarverslag 2016

Jaarverslag NoordOogst 2015